Náměstí

Manažer a jeho role 2.

Manažer vystupuje jako podřízený, nadřízený, spolupracovník, klient či veřejnost. Chování je velmi...

Manažer a jeho role 1.

Kdo je to manažer? Jaké má manažer role? Za co manažer odpovídá? Jak se dělí manažeři v hierarchii?...

Management

Nová rubrika s názvem Management vám bude přinášet nejenom teoretické poznatky ze světa managementu...

Další články

Management

Mangement je proces systematického plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, který směřuje k dosažení cílů dané organizace. Jde o soustavu následných aktivit a úkolů, které jsou navzájem propojené a provázané.

Plánování

Jde o volbu úkolů, sestavování priorit a pořadí realizace. Samozřejmostí je pro plánování dosahování určitých cílů. Podle rozsahu a doby jsou plány strategická, taktické či operativní.

Organizování

Jedná se především o přidělování úkolů členům nebo útvarům organizace a koordinaci jejich činnosti. Pomocí organizování je každému členovi organizace vyjasněna pozice a místo v procesu řízení.

Vedení

Vedení lidí představuje především motivaci a ovlivňování aktivit podřízených. Mělo by se jednat o motivování, která bude podněcovat vyšší úsilí, usměrňovat pracovníky a napomáhat k plnění úkolů a cílů organizace.

Kontrolování

Především sbírání, vyhodnocení a srovnání informací s naplánovaným stavem. Při kontrolování jde o zpětnou vazbu a nápravu chyb či nedokonalostí, kdy se skutečnosti odchýlila od plánu. Důležité je také nastavit parametry tak, aby se v budoucnu již takové chyby neopakovaly.

 

Kurzy měn

USD = 18,352 Kč
GBP = 29,322 Kč
EUR = 26,345 Kč

Statistiky

Ukazatel Období Meziroční růst Datum zveřejnění
HDP 2. čtvrtletí 2009 -5,5 % 08.09.2009
Míra inflace říjen 2009 1,6 % 09.11.2009
Průměrná mzda: nominální 2. čtvrtletí 2009 2,8 % 03.09.2009
Průměrná mzda: reálná 2. čtvrtletí 2009 1,4 % 03.09.2009

Anketa

Pamatujete si adresu našeho webu?
Ne, jsem zde poprvé
26%
Jen trošku
24%
Občas si jí vybavím
22%
Ano, bez problémů
22%
Celkem hlasovalo: 2272

Odkazy